Cuore Immacolato di Maria

Cuore Immacolato di Maria
9000400924
Parrocchia
078140984
078140984
parr.cuoreimmacolato@virgilio.it
Via F.lli Bandiera 1, Iglesias
Iglesias
09016
Sardegna
Italia
Via XX Settembre, 09016 Iglesias, Sardegna Italia