Nonnis Don Gianfranco

Don
Gianfranco
Nonnis
Presbitero diocesano
Carbonia
06-09-1990
16-07-2017
Iglesias
320 1466633
Parroco San Pietro Apostolo