Atzei Don Maurilio

Don
Maurilio
Atzei
Presbitero
Fordongianus
22-01-1956
29-12-2001
Oristano
340.8375935
maurilio56@tiscali.it
Via Giovanni XXIII, 09010 Masainas, Sardegna Italia
Amministratore parrocchiale San Giovanni Battista
Via Giovanni XXIII, 09010 Masainas, Sardegna Italia