Coni Don Mauro

Don
Mauro
Coni
Presbitero diocesano
Iglesias
15-11-1967
19-07-2008
Iglesias
Amministratore Parrocchiale San Giuseppe
Parroco San Giacomo Apostolo