Angius Marco

Marco
Angius
Diacono permanente
Carbonia
14-03-1960
02-08-2015
Iglesias